Toiminta

 

Monon Side ry:n ydintoimintaa on katupäivystys, jossa vapaaehtoiset päivystäjät liikkuvat koko Lahden kaupungin alueella nuorten suosimilla vapaa-ajan viettopaikoilla perjantai-iltaisin sekä erityisinä juhlapäivinä, kuten vappuna, koulujen päättyessä ja erilaisissa tapahtumissa.

Yhdistyksen toiminta on ennaltaehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä alle 18-vuotiaiden nuorten parissa. Monon päivystystoiminta on nuorten vapaa-ajalla tapahtuvaa kohtaamis-, auttamis- ja kriisityötä kohdistuen erityisesti päihteiden, väkivallan tms. vuoksi tilapäisesti kriisitilanteessa tai riskiolosuhteissa oleviin nuoriin.

Toimintaan kuuluu myös tarvittaessa ammattiavun paikalle saattaminen ja jatkotoimenpiteiden varmistaminen sekä tilanteen purku yhdessä nuoren ja huoltajien kanssa sekä tarvittava palveluohjaus muihin tukitoimenpiteisiin.

Monon Side tekee yhteistyötä muiden alueen nuoriso- ja päihdetyön toimijoiden kanssa. Monon päivystystoiminta tuottaa jatkuvaa reaaliaikaista ja pitkän aikavälin tietoa muille nuoriso- ja päihdealan toimijoille nuorten itseohjautuvasta vapaa-ajan vietosta ja päihteiden käytöstä.

Tärkeä osa Monon Side ry:n toiminta-ajatusta on ennaltaehkäisevän päihdetyön tekeminen päivystyksen lisäksi kasvatustoiminnan keinoin. Kasvatuksellisella toiminnalla Mono pyrkii tavoittamaan myös niitä lapsia ja nuoria, jotka eivät vietä aikaansa kaupungilla.

Toiminnalla pyritään ehkäisemään päihdekokeiluja, päihteiden käytön aloittamista ja riskikäyttöä nuorten keskuudessa. Kasvatustoiminnalla pyritään vaikuttamaan myös aikuisväestöön ja heidän päihdeasenteisiinsa, erityisesti nuoriin kohdistuvissa kysymyksissä.

Päihdekasvatustyötä tehdään esimerkiksi yhteistyössä koulujen ja nuorisotoimen kanssa.  Mikäli olet kiinnostunut päihdekasvatusyhteistyöstä Monon kanssa tai tarvitset aiheeseen liittyvän puheenvuoron, toimintatuokion tms. tilaisuuteesi, ota yhteyttä Monon toiminnanohjaajaan.

 

 

Viimeksi päivitetty 18.01.2021 08:40